P. Đào tạo:
P.Công tác SV:
Ban giám hiệu:
Video
Clip
Thống kê truy cập
#Số lượt truy cập: 5098864
#Đang truy cập: 64
THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Tên ngành đào tạo : Điện công nghiệp

Trình độ đào tạo : Trung Cấp – Cao đẳng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Hệ đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

·        Trung cấp nghề: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

·        Cao đẳng nghề: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Mô tả nghề : Nghề Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nghề Điện Công nghiệp thực hiện thiết kế, thi công hệ thống truyền tải điện, đảm bảo hoạt động truyền tải điện ổn định trên toàn hệ thống, thực hiện đấu nối hệ thống sản xuất, vận hành các máy điện cộng nghiệp và các hệ thống sử dụng điện khác.

Sự phù hợp với nghề:

Có sức khỏe theo quy định.

Khả năng làm việc:

      Học sinh – sinh viên học tại trường được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề có khả năng thực hiện các công việc trên thiết bị điện dân dụng và công nghiệp như:

-       Lắp đặt và đấu nối hệ thống cung cấp điện dân dụng và công nghiệp.

-       Lắp đặt và đấu nối các hệ thống truyền dẫn tín hiệu công nghiệp.

-       Lắp đặt, đấu nối, lập trình và vận hành thiết bị lập trình LPC.

-       Lắp đặt, kiểm tra các thiết bị truyền động điện.

-       Lắp đặt và kiểm tra thiết bị điều khiển khí nén.

-       Vận hành và Bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp.

-       Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành...

Vị trí làm việc:

-       Cơ hội làm việc tại nhà máy sản xuất điện.

-       Cơ hội làm việc tại các bộ phận quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới điện công nghiệp.

-       Cơ hội làm việc cho các công ty xây lắp điện với nhiều vị trí khách nhau như: bộ phân thiết kế mạng lưới điện công nghiệp, bộ phận quản lý - sản xuất thiết bị điện công nghiệp...

-       Cơ hội làm việc tại các nhà máy sản xuất: vận hành và bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong nội bộ công ty.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

-       Có khả năng tự học tập và tìm hiểu trong môi trường công tác để nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong cơ sở, đơn vị sản xuất, đáp ứng với sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

-       Được tiếp tục nghiên cứu và học liên thông để đạt trình độ cao hơn theo quy định hiện hành.

Ý kiến đóng góp