Tuyển sinh đại học (SPKT Vĩnh Long) ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí