Quyết định ban hành chương trình Sư phạm và tài liệu giảng dạy cho Nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng.