Khai giảng lớp liên thông từ trình độ Cao đẳng Lên Đại học ngành Công nghệ ô tô ngày 09/07/2022