Tuyển sinh đại học (SPKT Vĩnh Long) ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử