THÔNG BÁO

 LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 6/2020

 

-        Khóa học:        K1-2020

-        Ngày học luật: 24/5/2020  và  31/5/2020

-        Ngày sát hạch: 7h 00  ngày  07/06/2020