Đoàn Trường Cao đẳng Long An phối hợp tổ chức thành công Bế mạc Chiến dịch Lối sống sinh thái và giảm thiểu tác hại rác thải nhựa