Đoàn Trường Cao đẳng Long An thực hiện Công trình thanh niên Thảm xanh sân trường năm 2022