ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN “THẢM XANH SÂN TRƯỜNG” NĂM 2022