Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng n

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long An nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 01/9/2017, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy cơ sở Sở Lao động-TB&XH, Chi ủy Chi bộ trường Cao đẳng nghề Long An đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Bốn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH Tỉnh cùng 31 các đồng chí là đảng viên Chi bộ và 04 quần chúng ưu tú cùng tham dự đại hội.

Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, tính đến ngày 1/9/2017 Chi bộ có tổng số là 32 đồng chí, trong đó có 27 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị (có 06 đồng chí đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí trình độ Cao cấp lý luận chính trị) được sắp xếp, phân công sinh hoạt tại 04 tổ đảng.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Lao động – TB&XH Tỉnh, Chi bộ đã làm tốt công tác tư tưởng cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và nỗ lực cao của Ban Chi ủy, tập thể lãnh đạo Trường và của từng cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ qua đã thực sự đi vào thực tiễn, kết quả thu được đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu được giao; kết quả đào tạo khá tốt kể cả ngắn hạn và dài hạn; chất lượng dạy và học không ngừng được tăng lên; cơ sở vật chất luôn được nâng cấp, bổ sung, sửa chữa kịp thời; trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức được nâng lên rõ nét; trang thiết bị tương đối đáp ứng yêu cầu dạy và học; đã xây dựng nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, những mô hình mới, phong phú, hấp dẫn, chất lượng, tạo được niềm tin trong quần chúng; vấn đề an ninh trật tự trong đơn vị được đảm bảo; chất lượng cán bộ, đảng viên, viên chức được nâng lên khá tốt; công tác phát triển Đảng và đào tạo đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã mạnh dạng chỉ ra các hạn chế như chỉ tiêu chuyển sinh chưa đạt, tỉ lệ học sinh nghỉ học còn cao; khối lượng xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hành còn hạn chế so với nhu cầu sử dụng…

Nguyên nhân của những hạn chế trên trước hết là do tâm lý người lao động còn nặng về bằng cấp, công tác tuyên truyền vận động người dân đưa con em đi học nghề còn gặp nhiều khó khăn, việc phân luồng học sinh sau THCS sang học nghề chưa hiệu quả, còn nhiều em chưa xác định đúng thái độ và động cơ học tập, công trình xây dựng trường giai đoạn 2 chậm triển khai thực hiện, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, vẫn còn tồn tại tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Đ/c Phạm Văn Bốn - Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Bốn đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong Báo cáo, đ/c cũng yêu cầu cấp ủy cần tăng cường quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhất là việc đẩy mạnh làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, chi ủy phải mạnh dạng đổi mới cách làm việc, tạo môi trường thân thiện, xây dựng thương hiệu uy tín trong thị trường lao động, đặc biệt quyết tâm sớm đưa Trường vào những trường trọng điểm chất lượng cao theo lộ trình của Trung ương...

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 05 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Hiệu trưởng tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với một số nội dung chính: Nhiệm kỳ 2017- 2020 Chi bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; duy trì và thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên theo quy định.

Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuyển sinh hàng năm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, 100% HSSV được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thịnh, thay mặt Ban Chi ủy mới đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định, tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 cùng đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết./.

NHT