Tuyên truyền Triển lãm Sách kỷniệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam