Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Long An năm 2022