Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Long An